Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

linasakuraaizu
Reposted fromshakeme shakeme viamadamemonroe madamemonroe
linasakuraaizu
8322 435c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viafoodforsoul foodforsoul

February 26 2020

linasakuraaizu
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
linasakuraaizu
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
linasakuraaizu
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
linasakuraaizu
Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej z Tobą.
— i nigdy żałować nie będę
9991 2ca8 500
linasakuraaizu
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaodyssey odyssey
linasakuraaizu
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaiamanartist iamanartist
linasakuraaizu
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaodyssey odyssey
linasakuraaizu
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk

February 24 2020

linasakuraaizu
linasakuraaizu
chcę kogoś,
kto w nocy
pod moim oknem
byłby w stanie krzyczeć:
hej Ty,
obudź się,
kocham Cię!
— wizaż.pl
linasakuraaizu
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
linasakuraaizu
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaviee aviee
linasakuraaizu
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
linasakuraaizu
Nie obchodzi mnie, co myślą inni ludzie. My wiemy, co jest między nami.
linasakuraaizu
-Ty mnie chyba nienawidzisz.
-za mało powiedziane.
- to jakie słowo będzie właściwe?
- ożeniłbym się z Tobą i męczył Cię do końca życia.
— rozmowy nocą
linasakuraaizu
linasakuraaizu
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— Rajstopy Hrabiny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl